Underholdning

Det er mange alternativer quiz vi kan tilby. Felles for alle er at vi bruker projector og storskjerm hvor spørsmålene blir vist