Selskapslokale på Bømlo

Mostrahuset

Takk til alle som har nytta høve til å leiga «Havnekafen» i 2022. Å bruka eit hus er med på å ta vare på det for framtida. 

Pris lokalleie

Fredag - lørdag eller søndag

kr. 3000.- 

Mandag - tirsdag - onsdag eller torsdag

kr.   600.- 

Lyd eller lys eller underholdning til ditt arrangement

Passer til enkle arrangement som quiz - bingo - møter - trubadur eller duo

Lyspakker

Ta kontakt om du ønsker lyd, lys eller personal til ditt arrangement.