Strømprisen fem ganger så dyr

08.02.2021

Så er vi i gang igjen med hysteri rundt strøm og strømpriser.

Som vanlig skylder strømselskap på at det er enten for lite vann, for mye vann, for kaldt, for varmt, for tørt eller for vått i været eller lite vann i magasinene. Som menigmann må vi dessverre bare godta dette, da selskapene som produserer og leverer styrer dette uten konkurranse. Man kan selvfølgelig velge an annen leverandør, men det er bare småpenger å spare her, da det er nettleien som koster.

Et annet fordyrende element er EL avgiften som staten tar, noe som burde være variabel eller helt/delvis fjernet, da den bidrar til at strøm blir dyrt og spesielt for de som har minst. Under ser du hva dette innebærer for 2021 hentet fra Skatteetaten.

Avgift på elektrisk kraft

Det er avgift på all elektrisk kraft som leveres i Norge, også kraft som leveres uten vederlag og kraft som nettselskapet eller produsenten tar ut til eget bruk.

Sats for 2021

Avgift 16,69 øre per kWh 
Redusert avgift 0,546 øre per kWh 

Satsen omfatter blant annet kraft til husholdninger, næringsvirksomhet utenom industrien og administrasjonsbygg i industrien.

Det er redusert avgift for elektrisk kraft som leveres:

  • til industri- og bergverksproduksjon
  • til produksjon av fjernvarme
  • all næringsvirksomhet i deler av Troms og Finnmark fylke
  • datasentre med uttak over 0,5 MW
  • til skip i næring
  • til produksjon eller omforming av energiprodukt

Fritak fra avgiften på elektrisk kraft

Det er fritak på kraft levert til:

  • visse kraftintensive prosesser
  • veksthusnæringen
  • fremdrift av skinnegående transportmiddel
  • husholdninger og offentlig forvaltning i deler av Troms og Finnmark fylke

Avgiftene er politisk bestemt og selv om partiene sier at de skal ta fra de rike å gi til de fattige, er det liten vilje til å gjøre mye med denne avgiften. FRP som påstår at de er for folk flest signerte villig Aceravtalen da med Terje Søviknes som Olje og Energiminister. En avtale som gjør at vi har mistet herredømme over norsk krafteksport. Da blir det selge billig ut og kjøpe dyrt tilbake.

Når det er sagt var ikke FRP alene om dette og det er vel heller ikke hele hemmeligheten når det gjelder priser til forbruker, men det kan være interessant å se hvem som vil gjøre noe med avgiftene frem mot valget. Av nettleien går ca. 30% til netteier. 10% går til Statnett og 60% er skatt til staten. (Grønne sertifikater etc.) Se hva partiene sier om dette og forskjellige saker her. 

Er noen av de politiske partiene her som har et innspill, hadde det vært fint å høre. 

Strømprisene fra Nordpool ser du ved å klikke på linken under. Dette er innkjøpsprisene og så har ditt strømselskap et påslag på dette før du får regningen. Det kan være noe å spare på å bytte selskap, men den største kostnaden er nettleien og den er lik.