Restaurantnæringen blir det sorte får

17.01.2021

Da har nok et utested lagt inn årene i vårt distrikt, selv om i dette tilfelle ikke var kun corona pandemien som var årsaken, men den var vel en bidragsyter. Flere vil nok følge etter i månedene som kommer.

Dette er en bransje som er sjekket i alle ender, med skjenkekontroller, Covid19 kontroller og Politi. 

Denne bransjen har nå siden høsten 2019 levd med mer eller mindre vellykkede påbud. Først skal man ha maks 200 personer inne, noe man kan leve med, så må man ha kun bordservering med bestillinger via en app, noe som eksponerer servitøren for unødvendig smitte. ( Dette kan være logisk på et spisested, men håpløst på puber og utesteder, hvor kontrollen med overskjenking minsker med appbestilling og ikke visuell kontakt med gjesten.) Noen utesteder har brukt et system med vakt ved baren og avstandsmerking i gulv, som passer på at avstand blir holdt foran bar. 

Så ble systemet avløst av at man kunne ha kun 50 gjester, noe man til nød kan leve med. Så kunne man ha inntil 200 hvis man har faste seter og til slutt tilbake til 50 personer og ikke lov til å slippe inn etter kl. 22.00 og ingen alkoholservering etter kl. 24.00. Etter kort tid stoppet utelivet  da dette ble innført, for så å få spikeren i kista med å nekte alkoholservering.

Argumentet med at man blir mer løssluppen når man drikker alkohol er for så vidt riktig, men er du ute å spiser en bedre middag, blir man ikke noen stor smittefare av at man tar et glass vin, så får man heller legge ansvaret på restaurantene til å begrense skjenkingen og holde smittevernet på topp.

Etter en høst hvor de fleste har slitt, kom denne nedstengingen. Mange hadde fylt opp sine lager med øl på tank, fat, flasker og matvarelager, som har en begrenset holdbarhet. 

Bransjen får en liten kompensasjon som ikke engang dekker de faktiske utgifter som husleie, internet, strøm osv. men ikke varelager som går tapt. Flere tusen liter øl går rett i sluken, muligens til glede for fiskene i fjorden, men med sorg for utestedene. Det samme gjelder for spisesteder som serverer fersk mat og ikke som gatekjøkken som har frossen mat.

Mange som jobber i denne bransjen jobber deltid eller har mindre enn 50% stilling og på grunn av at de har for liten årslønn, kommer de ikke inn under permisjonssystemet. Disse vil da være uten inntekt og de ikke fyller kravene til ledighetstrygd heller. For de som kommer inn under permitteringsordningen, ble den utvidet, men her må serveringsstedene må betale lønn til de ansatte de første 10 dagene av permitteringsperioden. Lønnsplikten til arbeidsgivere ble satt opp fra to til ti dager i september 2019

Serverings og utesteder har også fått utsatt innbetaling av skatt og avgifter i form av f. eks. moms og frist er satt til 28. februar 2021. For å gjøre det ekstra vanskelig, kommer det til en forsinkelsesrente på 8%

Når man tenker på at denne bransjen består av nesten 8000 bedrifter og sysselsetter rundt 60.000 mennesker, så skal man ikke ta lett på dette. Foruten de direkte ansatte, vil det få følger for leverandører av mat, bryggerier, transportører og ikke minst kulturlivet. Spenningen fremover er om regjeringen snart begynner å ta dette litt mer alvorlig og tar bransjen med på råd fremover. 

Det som blir litt komisk er at utesteder må stenge for det er fare for at man ikke klarer å overholde avstandsregelen mens 20-30 fly med over 100 passasjerer kommer inn til Norge uten at det er obligatorisk testing på grensen. ( Nå er det innført. De har innsett at det er nødvendig, noe vi vanlige dødelige har sett i 6 mnd.) Ankomstene over Norges grenser har vel sannsynligvis smittet flere enn utestedene har gjort. Når vi ser bilder fra kollektivtransport i de største byene, er det ingen restriksjoner, bare anbefalinger. Er det en beslutningsvegring fra regjeringen som gjør at man ikke kommer med pålegg til andre enn utelivet, men kun med annbefaliger?

Bilde fra Nidaros.no
Bilde fra Nidaros.no

Hvorfor skal vi i distriktet som har liten eller ingen smitte straffes for at folk i Oslo eller andre store byer ikke bryr seg. Kan ikke kommunene selv vurdere hvor mye av samfunnet som skal stenges ned? La oss nå få en forsiktig åpning slik at er ansvarlig og kan vise at vi tar pandemien alvorlig.

Etter at stykket er skrevet, har opposisjonen på Stortinget sammensatt av Arbeiderpartiet, SV, SP og FRP kommet sammen og fått gjennomført en del forandringer i tiltakspakker for næringsdrivende, frilansere, permitteringsordninger og dagpenger. En del bra forandringer er gjort og flere ting er på gang og så lenge denne firerbanden er ute å rir, får nok ikke Regjeringen fred så lenge. Vi venter i spenning på fortsettelsen. Kanskje blir det en regjering med disse fire til høsten. Hvem vet hvor haren hopper.

smykker på nett