Pensjonister. Er de noe verdt?

08.02.2021

Det nærmer seg valg igjen og da er selvfølgelig pensjonistene en interessant gruppe.

Hvert år blir minstepensjonister avspist med småpenger av byråkrater som tjener opp mot en mill. i året og har rett til feit stortingspensjon etter 3 perioder på tinget. 

En minstepensjon med særskilt sats er på 194.192.- i året for enslige pensjonister.  Fattigdomsgrensen i EU ligger på ca. 247.000.- i året, så en norsk minstepensjonist er pr. definisjon fattig.

Uttalelse fra pensjonist i Tromsø:

Vi er ikke fattige på den måten, men vi er nødt til å spare. Hvis vi ikke sparer, hva skal vi rutte med da? Jeg kjøper ikke aviser, ikke går jeg på kino, ikke går jeg på hotell, ikke går jeg på vinmonopolet. Ikke noe. Jeg er nødt til å spare.  En skjebne hun deler med 65.000 andre i Norge.

Ap og Sp vil øke minstepensjonen fremover, men sier nei til SV og Frps forslag om å heve den opp til EUs fattigdomsgrense.

Sv og Frp var avhengige av å få med Ap  for å få flertall, uten å lykkes med det. Ap ønsker imidlertid å trappe opp økt minstenivå med 4.000 kroner årlig fremover, i tillegg til de årlige trygdeoppgjørene, men de vil la Pensjonsutvalget avgjøre rimelig nivå i fremtiden. Utvalget kommer med sine anbefalinger neste år. 

Flertall for ny regulering

Ap støtter imidlertid det andre hovedpunktet i forslaget fra Frp og SV om å innføre nye regler for årlig regulering av pensjonen slik at pensjonister ikke går i minus når andre går i pluss.

Det innebærer at man skal slutte å underregulere dagens pensjoner med 0,75 prosent og isteden gå over til å regulere pensjonene med et gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst.

Ap har foreløpig ikke konkludert når det gjelder de andre punktene i Frp og SVs forslag. Dette gjelder blant annet om pensjonistene skal få forhandlingsrett i trygdeoppgjørene og få delta i Teknisk beregningsutvalg (TBU).

De rødgrønne partiene prøver også å få med Frp på å innføre pensjon fra første krone i privat sektor og gjeninnføre skjermingstillegg for uføre.

Frp har så langt sagt nei til å gjeninnføre skjermingstillegget, men har ennå ikke konkludert om pensjon fra første krone, men er skeptisk.

- Vi er villige til å diskutere alt som kan bidra til å bedre pensjonistenes situasjon. Men det å påføre norske bedrifter ekstrakostnader i milliardklassen nå som de sliter med å overleve, vil jeg advare mot, sier Erlend Wiborg. Avsnitt hentet fra ABC nyheter

Uansett hva som skjer, er det vilje til å gjøre noe med situasjonen, så får vi se om teori og praksis er lik. Sjekk hva partiene sier om dette ved å klikke på linken under.