Fantastisk gjort av norske tannleger.

08.10.2020

Ikke bare er de blant de dyreste i verden, men nå skal de også ta koronagebyr.

Hva er det tannleger bruker daglig utenom disse koronatider? Ansiktsmaske er standard hos enhver klinikk, håndvask og sprit er helt vanlig, Visir foran ansiktet brukes vel også i Norge til vanlig og beskyttelsesbriller ved tannrens.

Kan ikke se hva som er mer kostnadskrevende under korona enn ellers. Mange sliter med økonomien under epidemien, men må til tannbehandling og da skal man i tillegg betale et ekstra gebyr som ikke står i stil med utgiftene tannlegene har.

Et gebyr på kroner 750.- er det samme som flyet koster tur-retur Gdansk.

Lykke til Norske tannleger med å prise dere ut av markedet.

Til alle dere som ikke må akutt til tannlegen. Grensene åpner snart til Gdansk og her kan du spare 50-70% i utgangspunktet, men fortsetter de slik, kan det fort bli mer å spare. Kvaliteten er like god om ikke bedre.

Norske tannlegar legg på koronagebyr

Tannlegar har fått auka kostnader til smittevern og utstyr som følgje av koronasmitten. Enkelte sender rekninga vidare til kundane.

NPK-NTB

Publisert: 05.05.2020 22:00

For at ikkje pasientar eller tilsette skal bli smitta, har tannlegane sett i gang fleire smitteverntiltak. Dette medfører ekstra kostnad for klinikkane, og fleire klinikkar har bestemt seg for å auke det vanlege hygiene- eller utstyrsgebyret, skriv Stavanger Aftenblad.

Den private tannlegekjeda Oris Dental, med 25 klinikkar i Noreg, opererte før pandemien med eit hygienetillegg på 350 kroner ved aerosolgenererande-prosedyrar, som til dømes boring. Dette tillegget har kjeda no auka til 750 kroner.

Colosseum Noreg er den største, private tannhelsekjeda i landet. Administrerande direktør Ole Mjåtvedt opplyser at klinikkane deira har auka det vanlege utstyrs- og hygienetillegget frå 140 til 250 kroner som følgje av auka kostnader til smittevern.

- Før hadde vi eit høgare gebyr for enkelte behandlingar. Mykje på grunn av mangel på utstyr, no har dette vorte betre, så vi har fjerna det høgaste gebyret, seier Mjåtvedt.

Leier Andreas Iversen i Den norske tannlegeforening (NTF) i Rogaland, seier det er opp til kvar enkelt klinikk å bestemme om, eller kor mykje, dei skal auke gebyret.