Corona og vaksiner

19.03.2021

Bent Høie: Tror AstraZeneca-pausen øker vaksinetilliten

Hvilken planet lever disse på? Sannsynligheten for at det er vaksinen som er årsak til blodpropp er stor. Det er ikke bare der mistilliten til denne vaksinen ligger, men de generelle bivirkningene. Folk jeg har snakket med beskriver det som nær døden opplevelser, aldri vært så syk, føltes som jeg ble delt på midten, høy feber og kraftig hodepine. Vanlig smertestillende og febernedsettende hadde ingen virkning.  Legemiddelverket sier at fordelene er større enn den negative konsekvensen med vaksinen. Prøv å si det direkte til de som har mistet sine kjære. Når ikke engang de som lager regelverkene våre klarer å overholde disse, er min tillit til denne regjeringen gått over mistillit.

Vaksiner og bivirkninger

Det europeiske legemiddelsamarbeidet EMA kan ikke utelukke en sammenheng mellom de alvorlige blodproppene og vaksinen, men mener likevel at nytten veier opp for risikoen. 

Hva vil de som har fått kraftige bivirkninger si til at nettopp dem kanskje er den som er risikoen. Dette gjelder ikke bare bivirkninger som blodpropp, men kraftige bivirkninger som feber, kraftig hodepine osv. 

Har selv bekjente som faktisk vurderte ambulanse på grunn av bivirkninger og dette er helsepersonell, som vet litt om emnet. Beskrivelse som føles å ble revet av på midten, frostbyger, kvalme, følelser som brenning i bein og ledd osv. 

Dette er ikke det eneste tilfellet, men innrapportert over 1000 bivirkningsbekymringer, så dette er et problem som bør forskes litt mer på før Norge velger å fortsette vaksineringen. Trenger vi egentlig å bruke denne vaksinen, når det finnes alternativer? Spesielt når vi  hat takket nei til 1,9 millioner doser. Nå kommer både Jansen, Moderna og SputnikV

Når vi ser på oppgitte bivirkninger er det spørsmål om det er verdt risikoen.

AstraZeneca, Universitetet i Oxford

Koronavaksinen som er utviklet ved Universitetet i Oxford hindrer symptomer på covid-19 i 70 prosent av tilfellene, oppgir selskapet. I Norge anbefales ikke vaksinen for folk over 65 år.

Vaksinen AZD1222 er basert på viruset ChAdOx1 fra aper. Dette viruset er endret så det ikke er i stand til å lage kopier av seg selv, så det fører derfor ikke til sykdom. Forskerne har også endret viruset så det har med seg litt ekstra informasjon. Den ekstra informasjonen får kroppen din til å lage det såkalt «spike-proteinet» fra coronaviruset.

Det som skjer er følgende: Du får vaksinen inn i kroppen. Viruset i vaksinen går inn i cellene dine. Inne i cellene blir den ekstra informasjonen oppdaget av produksjonssystemet. Det blir lagd mange kopier av «spike-proteinet». Disse kopiene blir skilt ut av cellene. Immunforsvaret ditt oppdager disse proteinene. Det blir satt i gang en immunreaksjon. Det blir produsert antistoffer mot coronavirus og immunsystemet husker at dette er noe det skal reagere på.

Godkjent bruksområde

Mot covid-19 sykdom hos personer fra 18 år og oppover. Folkehelseinstituttet anbefaler hvem som får denne vaksinen i Norge.

Effekt

60 % beskyttelse mot covid-19 sykdom fra 15 dager etter andre dose.

​Vanlige bivirkninger

 • Mange får minst en av følgende bivirkninger: ømhet eller smerter på stikkstedet, hodepine, trøtthet, muskelsmerter, uvelhet, feber, frysninger, leddsmerter eller kvalme de første dagene etter vaksinasjon.
 • De fleste tåler disse forbigående bivirkningene godt, mens andre opplever betydelige plager et par dager etter vaksinering.
 • Bivirkningene er ofte mildere og sjeldnere etter andre dose enn etter første. Bivirkningene er mildere og sjeldnere hos de over 65 år.
 • Risikoen for alvorlige bivirkninger er liten.

Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan denne vaksinen forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Søk medisinsk hjelp umiddelbart dersom du får symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon. Slike reaksjoner kan bestå av en kombinasjon av følgende symptomer:

 • følelse av å være svimmel eller ør i hodet
 • endringer i hjerterytme
 • kortpustethet
 • hvesing
 • hevelse av lepper, ansikt eller svelg
 • elveblest eller utslett
 • kvalme eller oppkast
 • magesmerter.

Følgende bivirkninger kan oppstå med COVID-19 Vaccine Astra Zeneca: Svært vanlige (kan ramme mer enn 1 av 10 personer)

 • ømhet, smerter, varmefølelse, kløe eller blåmerke der injeksjonen er gitt
 • utmattelse (fatigue) eller generell følelse av uvelhet
 • frysninger eller feberfølelse
 • hodepine
 • kvalme
 • ledd- eller muskelsmerter

Vanlige (kan ramme opptil 1 av 10 personer)

 • hevelse eller rødhet der injeksjonen er gitt
 • feber (over 38ºC)
 • kvalme (oppkast) eller diaré

Mindre vanlige (kan ramme opptil 1 av 100 personer)

 • tretthet eller svimmelhet
 • redusert appetitt
 • forstørrede lymfeknuter
 • økt svetting, kløende hud eller utslett

Vaksinen inneholder:

 • En virusvektor (modifisert forkjølelsesvirus av adenovirusfamilien opprinnelig isolert fra sjimpanse). Virusvektoren er endret slik at det inneholder en bit av arvestoffet fra coronaviruset. Biten koder for spike-proteinet.
  • Siden man har endret DNA i virusvektoren er den klassifisert som en GMO (genmodifisert organisme).
  • Virusvektoren dyrkes i celler som er vanlig å bruke for produksjon av slike vektorer og som vil sikre produksjon i stor skala.
  • Virusvektoren kan ikke formere seg i kroppen. Når virusvektoren kommer inn i kroppens celler, vil kroppscellene bruke biten av arvestoff fra coronaviruset til å produsere spike-proteinet og dermed skape en immunrespons.
  • Histidinklorid: gir ønsket pH i vaksinen.
  • Salter, etanol og sukrose (sukker): bidrar til å stabilisere vaksinen.
  • Polysorbat 80 (emulgator): tilsatt for å lage en jevn løsning og for å stabilisere vaksinen.
  • Slik virker vaksinen

   Covid-19 Vaccine AstraZeneca er en virusvektorvaksine som består av DNA som er pakket inn i ufarlige svekkede forkjølelsesvirus og inneholder oppskriften for spike-proteinet på covid-19-viruset. Dette viruset kan ikke formere seg i kroppen. Når viruset kommer inn i kroppens celler, vil kroppscellene bruke informasjonen til å produsere spike-proteinet på covid-19-viruset.

   Spiken gir ikke sykdom, men kroppen vil lage antistoffer mot spike-proteinet og gjøre forsvarsceller (T-lymfocytter) klare til å bekjempe covid-19-viruset dersom man senere blir smittet av dette.

Hvor naiv er vi i dette landet

Hvor naiv er vi i dette landet samtidig som vi skal hjelpe andre før vår egen befolkning.

I fjor høst betalte Norge inn 61 millioner kroner til vaksinemekanismen Covax. Det ga Norge en opsjon på i alt 1,9 millioner vaksinedoser fra flere ulike leverandører. I november kom første mulighet til å realisere opsjonen. Norge ble da kontaktet av vaksinealliansen Gavi med tilbud om kjøp av vaksinedoser fra tre produsenter: AstraZeneca, Sanofi/GSK og Pfizer/Biontech. Men Norge avslo og valgte å gi dosene til fattige land og dette er betalt med bistandspenger.

Hva er Covax?

COVAX ble opprettet i 2020, tidlig under pandemien av WHO og under Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI). I samarbeid med vaksinekoalisjonen Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) skal alliansen få på plass en rask og bred fordeling blant alle trengende land av fremtidige covid-19-vaksiner. CEPI støtter en rekke vaksiner som alle i denne alliansen kan få, hvis vaksinene lykkes.

Betalt med bistandspenger og saken er omtalt i Bistandsaktuelt.

NTB har i ettertid stilt en rekke spørsmål til Utenriksdepartementet for å forsøke å få klarhet i om dette er vaksinedoser som Norge kunne ha benyttet seg av selv, som et tillegg til de dosene vi allerede får via EU. Men svarene er tvetydige.

I teorien er det en mulighet for at Norge kunne ha krevd disse vaksinene til eget bruk. I februar i år kunne Gavi informere norske myndigheter om at i alt 677.000 vaksinedoser var overført, i tråd med beslutningen som ble tatt i november. Det er ventet at Norge også vil gi fra seg den resterende opsjonen på 1,2 millioner doser, men dette er ikke formelt besluttet.