Coronainfo

Coronasituasjonen dag for dag!

Coronasituasjonen i Norge, nordiske land og noen av våre ferieland. Øvrige Europeiske land kan lastes ned som pdf. fil under. Kilde statistikk. WHO

Tallene er smittede de siste 7 og 14 dager pr. 100.000 innbyggere 

lørdag 8. mai

Smittede Norge

108,6 pr. 100.000
- 26% siste 14 dager

53,5 pr. 100.000
- 3% siste 7 dager

Smittede Sverige

673,0 pr. 100.000
- 14% siste 14 dager

331,4 pr. 100.000
- 3% siste 7 dager

Smittede Danmark

189,6 pr. 100.000
+ 9% siste 14 dager

104,4 pr. 100.000
+ 22% siste 7 dager

Smittede Island

33,2pr. 100.000
+ 2% siste 14 dager

9,3 pr. 100.000
- 31% siste 7 dager

Smittede Finland

54,2 pr. 100.000
- 27% siste 14 dager

27,6 pr. 100.000
+ 4% siste 7 dager

Smittede Polen

204,3 pr. 100.000
- 61% siste 14 dager

80,6 pr. 100.000
- 35% siste 7 dager

Tyskland

287,4 pr. 100.000
- 17% siste 14 dager

128,8 pr. 100.000
- 19% siste 7 dager

Frankrike

454,9 pr. 100.000
- 33% siste 14 dager

193,9 pr. 100.000
- 26% siste 7 dager

England

44,1 pr. 100.000
- 12% siste 14 dager

21,1 pr. 100.000
- 7% siste 7 dager

Italia

263,3 pr. 100.000
- 21% siste 14 dager

117,5 pr. 100.000
- 19% siste 7 dager

Spania

182,2 pr. 100.000
- 26% siste 14 dager

67,7 pr. 100.000
- 41% siste 7 dager

Hellas

270,4pr. 100.000
- 24% siste 14 dager

122,1 pr. 100.000
- 18% siste 7 dager

Nedlastningene for Norge og Europa under gjelder de siste 14 dager og er tall pr. 100.000 innbyggere. 

Europeiske land fra 23. oktober 2020 til 8. mai 2021 

Coronainfo

Kilder bla. NRK, Statens legemiddelverk, WHO, polsk helsevesen og FHI

Hvordan smitter det?

SARS-CoV-2 coronavirus overføres gjennom pasientens sekreter, dvs. gjennom nysing, hoste, snakk og pust. Forlater viruset denne veien ut av kroppen, er den til stede i luften, også i form av en spray, den legger seg også på overflater (spesielt gulv) og gjenstander. I tillegg er det tilstede i urinen og avføringen til smittede mennesker, og kan derfor bli fanget på toalettet. Kilden til infeksjon er ikke bare å puste inn partikler som inneholder viruset, men også å berøre de forurensede overflatene, og deretter munnen, nesen eller øynene, samt å spise forurenset mat, inkludert frossen mat.

Hvordan beskytte deg mot coronavirus?

Den eneste måten å beskytte deg mot å bli smittet med coronavirus er å unngå kontakt med potensielle bærere. Dette betyr først og fremst hjemisolasjon og på offentlige steder - bruk av forebyggende tiltak som sosial avstand (1,5-2 meters avstand mellom mennesker), iført beskyttelsesmasker som dekker munn og nese og nøye håndhygiene. Det anbefales også å opprettholde hygiene mens du spiser og tilbereder måltider, samt passende termisk prosessering av animalske produkter.

Kan koronavirusinfeksjon ikke forårsake symptomer?

Dette er en relativt vanlig situasjon, fordi ifølge forskning er 20-40% av symptomene fraværende når coronavirus-testen er positiv. smittet. Mens noen mennesker kan utvikle symptomer over lengre tid, til og med uker, vil andre ikke ha noen eller ikke-spesifikke symptomer og vil derfor ikke bli betraktet som et tegn på infeksjon (som det er tilfelle med tretthet eller hodepine). Symptomene på infeksjon oppleves vanligvis ikke av barn, selv om det etter en tid kan føre til alvorlige komplikasjoner i form av betennelse i flere organer. Asymptomatiske mennesker kan smitte andre, men ikke i samme grad som de hoster og nyser.

Hva er plasmautvinning?

Plasma av rekonvalesenter er et preparat hentet fra blodet fra mennesker som har kommet seg fra COVID-19. Den inneholder anti-SARS-CoV-2 antistoffer som kroppen din produserer for å bekjempe koronavirus. Å administrere dem til pasienter ved transfusjon er en behandling som lindrer symptomene og reduserer sykdommens varighet. Det er fortsatt mangel på plasma.

Hvor lenge er man syk av covid19? 

Denne tiden avhenger av infeksjonens alvorlighetsgrad. De fleste med milde symptomer på infeksjonen kommer seg innen 30-60 dager. Imidlertid tar utvinningen mer enn 60-90 dager hos de fleste pasienter i alvorlig tilstand. Når infeksjonssymptomene vedvarer i mange uker, snakker vi om den såkalte lang COVID-19. Hos noen pasienter kan endringene i kroppen forårsaket av COVID-19 være permanente. De kan omfatte redusert lungeaktivt overflateareal, hjertemuskelskader med arytmi, nyresvikt, dyp venetrombose og inflammatorisk tarmsykdom. Pasienter som har hatt en kritisk sykdomshistorie, må påregne en langvarig rehabilitering og helsehjelp.

Hvordan ser coronavirus ut?

Et koronavirus er en type virus som består av genetisk materiale i form av en RNA-streng innkapslet i en konvolutt. På overflaten har den karakteristiske fremspring som ligner en krone. Fremspringene inneholder proteiner som lar viruset komme inn i celler, og etter infeksjon formerer det seg i dem og sprer seg i hele kroppen.

Hvilke sykdommer forårsaker corona?

SARS-CoV-2 coronavirus forårsaker en sykdom som kalles COVID-19. Ofte er det luftveisinfeksjon som kan føre til lungebetennelse, selv om coronavirus hos noen pasienter også angriper fordøyelsessystemet (samtidig eller hver for seg). I løpet av sykdomsutvikling kan coronavirus også forårsake endringer i nervesystemet og hematopoietisk system, store organer (inkludert hjerte, nyrer, lever), blodkar og hud. Komplikasjoner fra infeksjon kan føre til umiddelbare livstruende tilstander som hjerneslag, polymyositis og respiratorisk nødsyndrom (ARDS).

Tid mellom dosene

Hvor lang tid som skal gå mellom de to dosene varierer fra vaksine til vaksine.

 • BioNTech/Pfizer: 21 dagers mellomrom mellom dosene.
 • Moderna: 28 dagers mellomrom mellom dosene.
 • AstraZeneca: 4 - 12 ukers mellomrom mellom dosene. (5, 6, 7)

Effekten som er oppgitt per dags dato varier mellom vaksinene.

 • BioNTech/Pfizer: 95 %
 • Moderna: 94,1 %
 • AstraZeneca: 60 %

Hvor raskt virker vaksinene

Beskyttelse mot covid-19, som er tallene som er oppgitt ovenfor, kommer etter følgende dager.

 • BioNTech/Pfizer: 7 dager etter siste dose.
 • Moderna: 14 dager etter siste dose.
 • AstraZeneca: 15 dager etter siste dose. (5, 6, 7)

Vaksiner

Kilde. Statens legemiddelverk

AstraZeneca-vaksinen: Når skal lege oppsøkes? Klikk på bildet

AstraZeneca, Universitetet i Oxford 

Koronavaksinen som er utviklet ved Universitetet i Oxford hindrer symptomer på covid-19 i 70 prosent av tilfellene, oppgir selskapet. I Norge anbefales ikke vaksinen for folk over 65 år.

Vaksinen AZD1222 er basert på viruset ChAdOx1 fra aper. Dette viruset er endret så det ikke er i stand til å lage kopier av seg selv, så det fører derfor ikke til sykdom. Forskerne har også endret viruset så det har med seg litt ekstra informasjon. Den ekstra informasjonen får kroppen din til å lage det såkalt «spike-proteinet» fra coronaviruset.

Det som skjer er følgende: Du får vaksinen inn i kroppen. Viruset i vaksinen går inn i cellene dine. Inne i cellene blir den ekstra informasjonen oppdaget av produksjonssystemet. Det blir lagd mange kopier av «spike-proteinet». Disse kopiene blir skilt ut av cellene. Immunforsvaret ditt oppdager disse proteinene. Det blir satt i gang en immunreaksjon. Det blir produsert antistoffer mot coronavirus og immunsystemet husker at dette er noe det skal reagere på.

Godkjent bruksområde

Mot covid-19 sykdom hos personer fra 18 år og oppover. Folkehelseinstituttet anbefaler hvem som får denne vaksinen i Norge.

Effekt

60 % beskyttelse mot covid-19 sykdom fra 15 dager etter andre dose.

​Vanlige bivirkninger

 • Mange får minst en av følgende bivirkninger: ømhet eller smerter på stikkstedet, hodepine, trøtthet, muskelsmerter, uvelhet, feber, frysninger, leddsmerter eller kvalme de første dagene etter vaksinasjon.
 • De fleste tåler disse forbigående bivirkningene godt, mens andre opplever betydelige plager et par dager etter vaksinering.
 • Bivirkningene er ofte mildere og sjeldnere etter andre dose enn etter første. Bivirkningene er mildere og sjeldnere hos de over 65 år..

Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan denne vaksinen forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Søk medisinsk hjelp umiddelbart dersom du får symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon. Slike reaksjoner kan bestå av en kombinasjon av følgende symptomer:

 • følelse av å være svimmel eller ør i hodet
 • endringer i hjerterytme
 • kortpustethet
 • hvesing
 • hevelse av lepper, ansikt eller svelg
 • elveblest eller utslett
 • kvalme eller oppkast
 • magesmerter.

Følgende bivirkninger kan oppstå med COVID-19 Vaccine Astra Zeneca: Svært vanlige (kan ramme mer enn 1 av 10 personer)

 • ømhet, smerter, varmefølelse, kløe eller blåmerke der injeksjonen er gitt
 • utmattelse (fatigue) eller generell følelse av uvelhet
 • frysninger eller feberfølelse
 • hodepine
 • kvalme
 • ledd- eller muskelsmerter

Vanlige (kan ramme opptil 1 av 10 personer)

 • hevelse eller rødhet der injeksjonen er gitt
 • feber (over 38ºC)
 • kvalme (oppkast) eller diaré

Mindre vanlige (kan ramme opptil 1 av 100 personer)

 • tretthet eller svimmelhet
 • redusert appetitt
 • forstørrede lymfeknuter
 • økt svetting, kløende hud eller utslett


Vaksinen inneholder:

 • En virusvektor (modifisert forkjølelsesvirus av adenovirusfamilien opprinnelig isolert fra sjimpanse). Virusvektoren er endret slik at det inneholder en bit av arvestoffet fra coronaviruset. Biten koder for spike-proteinet.
  • Siden man har endret DNA i virusvektoren er den klassifisert som en GMO (genmodifisert organisme).
  • Virusvektoren dyrkes i celler som er vanlig å bruke for produksjon av slike vektorer og som vil sikre produksjon i stor skala.
  • Virusvektoren kan ikke formere seg i kroppen. Når virusvektoren kommer inn i kroppens celler, vil kroppscellene bruke biten av arvestoff fra coronaviruset til å produsere spike-proteinet og dermed skape en immunrespons.
 • Histidinklorid: gir ønsket pH i vaksinen.
 • Salter, etanol og sukrose (sukker): bidrar til å stabilisere vaksinen.
 • Polysorbat 80 (emulgator): tilsatt for å lage en jevn løsning og for å stabilisere vaksinen.

Slik virker vaksinen

Covid-19 Vaccine AstraZeneca er en virusvektorvaksine som består av DNA som er pakket inn i ufarlige svekkede forkjølelsesvirus og inneholder oppskriften for spike-proteinet på covid-19-viruset. Dette viruset kan ikke formere seg i kroppen. Når viruset kommer inn i kroppens celler, vil kroppscellene bruke informasjonen til å produsere spike-proteinet på covid-19-viruset.

Spiken gir ikke sykdom, men kroppen vil lage antistoffer mot spike-proteinet og gjøre forsvarsceller (T-lymfocytter) klare til å bekjempe covid-19-viruset dersom man senere blir smittet av dette.

Biontech, Fosun Pharma og Pfizer

Det tyske legemiddelselskapet BioNTech melder at deres koronavaksine har vist seg å være 95 prosent effektiv. Norge startet vaksinering med denne 27. desember 2020.Vaksinen BNT162b2 er basert på systemet kroppen din har for å bygge ting. Vaksinen er bare byggeinstruksjoner til cellene. Instruksjonene er basert på de samme kodene som cellene bruker hele tiden til dette formålet. Disse heter mRNA, eller «budbringer ribonukleinsyre». Det som skjer er følgende: Du får vaksinen sprøytet inn i kroppen. Informasjonen i vaksinen når fram til maskinene i cellene som bygger proteiner. Disse maskinene bygger kopier av det såkalte «spike-proteinet» fra coronaviruset. Disse proteinene blir skilt ut av cellene og blir oppdaget av immunforsvaret. Immunforsvaret reagerer på samme måte som om ekte coronavirus har kommet inn i kroppen. Det blir produsert antistoffer og immunsystemet husker at coronavirus er noe fremmed som det skal reagere på. 

Godkjent bruksområde

Mot covid-19 sykdom hos personer fra 16 år og oppover. Folkehelseinstituttet anbefaler hvem som får denne vaksinen i Norge.

Effekt

95% beskyttelse mot covid-19 fra 7 dager etter siste dose.

Vanlige bivirkninger

 • Mer enn 80% fikk smerter på stikkstedet.
 • Andre vanlige bivirkninger er trøtthet, hodepine, muskelsmerter, leddsmerter, frysninger og feber. Bivirkningen kan være ubehagelige, men går vanligvis over etter noen dager.
 • De fleste tåler disse forbigående bivirkningene godt, mens andre opplever betydelige plager et par dager etter vaksinering.
 • Noen kan oppleve hovne lymfeknuter, som kan vedvare i 7-10 dager.
 • Flere opplevde bivirkninger (nevnt over) etter andre dose enn etter første dose.

Etter at vaksinen er tatt i bruk i flere land, er det meldt om noen tilfeller av alvorlige allergiske reaksjoner.

Mulige bivirkninger Som alle vaksiner kan Comirnaty forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Svært vanlige bivirkninger: kan påvirke mer enn 1 av 10 personer

 • injeksjonsstedet: smerte, hevelse
 • tretthet
 • hodepine
 • muskelsmerter
 • leddsmerter
 • frysninger, feber

Vanlige bivirkninger: kan påvirke inntil 1 av 10 personer

 • rødhet på injeksjonsstedet
 • kvalme

Mindre vanlige bivirkninger: kan påvirke inntil 1 av 100 personer

 • forstørrede lymfeknuter
 • følelse av uvelhet
 • smerter i arm eller ben
 • søvnløshet
 • kløe på injeksjonsstedet

Sjeldne bivirkninger: kan påvirke inntil 1 av 1000 personer

 • midlertidig lammelse på den ene siden av ansiktet. Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • alvorlig allergisk reaksjon

Vaksinen inneholder:

 • En bit av arvestoffet (mRNA) fra covid-19 viruset: biten koder for spike-proteinet.
  Lipider (fettstoffer): mRNA er kapslet inn i små fettkuler som gjør at mRNA kan tas opp i cellene så de kan lage spike-proteinet. Det er disse stoffene som gjør at vaksinen er melkehvit.
 • Salter: gir ønsket pH i vaksinen.
 • Sukrose (sukker): tilsatt for å stabilisere vaksinen når den fryses.

Slik virker vaksinen

Comirnaty virker ved å forberede kroppens forsvar mot coronavirus sykdom (covid-19). Vaksinen inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske piggene på coronaviruset SARS-CoV-2. Piggene (S-proteiner) brukes av viruset for å feste seg og å komme inn i mottakelige celler.

Når en person blir vaksinert vil noen celler ta opp vaksinen, lese instruksen i budbringer RNA (mRNA) og midlertidig produsere S-proteinet. Immunsystemet vil anse S-proteinet som fremmed og dette fører til produksjon av antistoffer og aktivering av T-celler. Dersom den vaksinerte senere kommer i kontakt med SARS-CoV-2 vil immunsystemet gjenkjenne viruset og vil være klar til å forsvare seg. mRNA fra vaksinen brytes raskt ned i kroppens celler og påvirker ikke arvestoffet.

Moderna

Moderna er godkjent i EU og Norge. Vaksinering med Moderna er i gang i Norge. Vaksinen mRNA-1273 er basert på systemet kroppen din har for å bygge ting. Vaksinen er bare byggeinstruksjoner til cellene. Instruksjonene er basert på de samme kodene som cellene hele tiden bruker til dette formålet. Disse heter mRNA, eller «budbringer ribonukleinsyre».

Det som skjer er følgende: 

Du får vaksinen sprøytet inn i kroppen. Informasjonen i vaksinen når fram til maskinene i cellene som bygger proteiner. Disse maskinene bygger kopier av det såkalte «spike-proteinet» fra coronaviruset. Disse proteinene blir skilt ut av cellene og blir oppdaget av immunforsvaret. Immunforsvaret reagerer på samme måte som om ekte coronavirus har kommet inn i kroppen. Det blir produsert antistoffer og immunsystemet husker at coronavirus er noe fremmed som det skal reagere på.

Godkjent bruksområde

Mot covid-19 sykdom hos personer fra 18 år og oppover. Folkehelseinstituttet anbefaler hvem som får denne vaksinen i Norge.

Effekt

94,1 % beskyttelse mot covid-19 sykdom fra 14 dager etter andre dose.

Vanlige bivirkninger

 • De fleste opplever ubehagelige bivirkninger (som smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter) de første dagene etter vaksinasjon.
 • De fleste tåler disse forbigående bivirkningene godt, mens andre opplever betydelige plager et par dager etter vaksinering.
 • Risikoen for alvorlige bivirkninger er liten de første to månedene etter vaksinasjon.

Etter at vaksinen er tatt i bruk er det meldt om noen tilfeller med alvorlige allergiske reaksjoner etter vaksinasjon.

Effekt og bivirkninger hos eldre ved bruk av koronavaksiner med mRNA-teknologi

Mulige bivirkninger. Som alle legemidler kan denne vaksinen forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Søk umiddelbart medisinsk hjelp dersom du opplever noen av følgende tegn og symptomer på allergisk reaksjon:

 • føler deg svak eller ør;
 • endring i hjerterytme;
 • kortpustethet;
 • hvesing;
 • hevelse av lepper, ansikt eller hals;
 • elveblest eller utslett;
 • kvalme eller oppkast;
 • magesmerter.

Svært vanlige (kan ramme mer enn 1 av 10 personer):

 • hevelse på underarmen
 • hodepine
 • kvalme
 • oppkast
 • muskelsmerter, leddsmerter og stivhet
 • smerter eller hevelse på injeksjons stedet
 • føle seg svært trett (fatigue)
 • frysninger
 • feber

Vanlige (kan ramme opptil 1 av 10 personer):

 • utslett
 • utslett, rødhet eller elveblest på injeksjons stedet

Uvanlige (kan ramme opptil 1 av 100 personer)

 • kløe på injeksjonsstedet

Sjeldne (kan ramme opptil 1 av 1000 personer)

 • Midlertidig lammelse på den ene siden av ansiktet (Bells palsi)
 • Hevelse i ansiktet (hevelse i ansiktet kan forekomme hos pasienter som har hatt kosmetiske ansiktsinjeksjoner).

Ukjent hyppighet

 • Alvorlige allergiske reaksjoner (anafylakse)
 • Overfølsomhet

Vaksinen inneholder:

 • En bit av arvestoffet (mRNA) fra covid-19 viruset: biten koder for spike-proteinet.
  Lipider (fettstoffer): mRNA er kapslet inn i små fettkuler som gjør at mRNA kan tas opp i cellene så de kan lage spike-proteinet. Det er disse stoffene som gjør at vaksinen er melkehvit.
 • Salter: gir ønsket pH i vaksinen.
 • Sukrose (sukker): tilsatt for å stabilisere vaksinen når den fryses

Slik virker vaksinen

Covid-19 Vaccine Moderna virker ved å forberede kroppens forsvar mot coronavirus sykdom (covid-19). Vaksinen inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske piggene på coronaviruset SARS-CoV-2. Piggene (S-proteiner) brukes av viruset for å feste seg og å komme inn i mottakelige celler.

Når en person blir vaksinert vil noen celler ta opp vaksinen, lese instruksen i budbringer RNA (mRNA) og midlertidig produsere S-proteinet. Immunsystemet vil anse S-proteinet som fremmed og dette fører til produksjon av antistoffer og aktivering av T-celler. Dersom den vaksinerte senere kommer i kontakt med SARS-CoV-2 vil immunsystemet gjenkjenne viruset og vil være klar til å forsvare seg. mRNA fra vaksinen brytes raskt ned i kroppens celler og påvirker ikke arvestoffet.

Novavax med samarbeidspartnere

Novavax forventer resultater tidlig i 2021.Vaksinen NVX-CoV2373 er basert på det som kalles nanopartikler. Det er mikroskopiske strukturer. Novavax-vaksinen har nanopartikler som i hovedsak er en ekstrakt fra planten Quillaja saponaria. Denne ekstrakten brukes i store deler av verden som et tilsetningsstoff i matvarer, men har også medisinske egenskaper. I tillegg er partiklene i vaksinen bygd opp av kolesterol og fettsyrer. Partiklene bærer også med seg «spike proteinet» fra coronaviruset. Disse spikene er produsert i genmanipulerte gjærceller og blir tilsatt partiklene i produksjonsprosessen. Det som skjer er følgende: Vaksinen virker på to måter. Nanopartiklene får immunsystemet ditt til å reagere bedre, og spike-proteinene får immunsystemet til å reagere som om ekte coronavirus har kommet inn i kroppen.

Johnson & Johnson 

Vaksinen Ad26. COV2.S er basert på viruset ad26. Det er et forkjølelsesvirus som sirkulerer blant mennesker. Dette viruset er endret av forskerne slik at det ikke kan føre til sykdom hos mennesker. Det bærer også med seg et ekstra gen, litt ekstra informasjon. Den ekstra informasjonen får kroppen din til å lage det såkalt «spike-proteinet» fra coronaviruset. Det som skjer er følgende: Du får vaksinen inn i kroppen. Viruset i vaksinen går inn i cellene dine. Inne i cellene blir den ekstra informasjonen oppdaget av produksjonssystemet. Det blir lagd mange kopier av «spike-proteinet». Disse kopiene blir skilt ut av cellene. Immunforsvaret ditt oppdager disse proteinene. Det blir satt i gang en immunreaksjon. Det blir produsert antistoffer mot coronavirus og immunsystemet husker at dette er noe det skal reagere på.

Godkjent bruksområde

Mot covid-19 sykdom hos personer fra 18 år og oppover. Folkehelseinstituttet anbefaler hvem som får denne vaksinen i Norge.

Effekt

Dokumentasjon på godkjenningstidspunktet viste en beskyttelse på 67 % 14 dager etter vaksinering.

Vanlige bivirkninger

 • De fleste opplever ubehagelige bivirkninger de første dagene eter vaksinering
  • Hevelse, smerte og rødhet på injeksjonsstedet
  • Kvalme
  • Hodepine
  • Muskelsmerter
  • Slapphet
 • Risikoen for alvorlige bivirkninger er liten de første to månedene etter vaksinasjon.
 • I studier er det meldt om noen tilfeller med alvorligere allergiske reaksjoner etter vaksinasjon.

Vaksinen inneholder:

 • En virusvektor (modifisert humant forkjølelsesvirus av adenovirusfamilien). Virusvektoren er endret slik at den inneholder oppskriften på spike-proteinet. I tillegg er den delen av arvestoffet som gjøre det mulig for viruset å formere seg i humane celler fjernet.
  • Siden man har endret DNA i virusvektoren er den klassifisert som et genetisk modifisert virus.
  • Virusvektoren dyrkes i celler som er vanlig å bruke for produksjon av slike vektorer og som vil sikre produksjon i stor skala.
  • Når virusvektoren kommer inn i kroppens celler, vil kroppscellene bruke biten av arvestoff fra coronaviruset til å produsere spike-proteinet og dermed skape en immunrespons.
 • Sitratbuffer: gir ønsket pH i vaksinen.
 • Salter, etanol og sakkarid: bidrar til å stabilisere vaksinen.
 • Polysorbat 80 (emulgator): tilsatt for å lage en jevn løsning og for å stabilisere vaksinen.

SputnikV

Da kan det se ut som den russiske vaksinen Sputnik kan bli godkjent i EU. Den er det som kalles en virus-vektor-vaksine. Det betyr at vaksinen består av ufarlige virus som bærer med seg instruksjoner til cellene i kroppen din. Når de kommer inn i kroppen, får de cellene til å produsere en ufarlig del av coronaviruset. Kroppen oppdager disse delene, og reagerer som om det ekte coronaviruset angriper og på den måten bygger opp motstand mot viruset. Mer info kommer når den er godkjent.

Bivirkningsrapport fra Legemiddelverket

Klikk på bildet

Hvordan prioriteres vaksinene?

1. Beboere i sykehjem

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år

4a. Alder 65-74 år

4b. Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene: organtransplantasjon, immunsvikt hematologisk kreftsykdom siste fem år, annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene: Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon, Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer, Diabetes, Kronisk lungesykdom, Fedme , kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m² eller høyere), Demens, Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) , alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over, kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.

Symptomer på coronavirus: hva bør du vite, hvordan gjenkjenne infeksjonen hos barn, voksne og eldre? Se etter symptomer på SARS-CoV-2 infeksjon

Symptomer på koronavirusinfeksjon kan være vanlig influensa. Så hvordan skiller du mellom koronavirusinfeksjon og sesonginfluensa eller forkjølelse? Lær den viktigste informasjonen om symptomene på infeksjon med viruset som forårsaker COVID-19 sykdom. Se hvordan denne sykdommen utvikler seg hos barn, og hvordan hos eldre. Sjekk hva du trenger å vite om SARS-CoV-2 og om du har symptomer på COVID-19.

Hva er SARS-CoV-2 coronavirus og hva vet vi om det?

Viruset kalt SARS-CoV-2 tilhører coronaviridae familien. Det er den syvende kjente arten i denne familien av virus som forårsaker infeksjoner hos mennesker. Det forårsaker koronaviral sykdom. COVID-19 overføres ved dråpesmitte. Det karakteristiske navnet på viruset skyldes sin spesifikke struktur - det er omgitt av en ring med faner. I utgangspunktet ble coronaviruset kalt 2019-nCoV, men senere ble det offisielle navnet - "SARS-CoV-2" - annonsert av Den internasjonale komiteen for viral tapeonomi.

Hvordan kan du bli smittet med coronavirus?

Som statistikken viser, forårsaker COVID-19 flere dødsfall enn sesonginfluensa. Forløpet av denne sykdommen er også mye farligere. SARS-CoV-2 virus overføres ved dråpe, som også for influensaviruset. Bæreren smitter under hoste, nysing og tale. Infeksjon kan også oppstå som følge av å berøre noe som har kommet i kontakt med pasientens spytt.

Virus finnes også på telefoner, dørhåndtak, knapper og andre elementer og kan overleve opptil flere timer/dager, og derfor er det så viktig å vaske hendene regelmessig og riktig! Hittil har det ikke blitt bevist at coronavirus kan bli smittet ved kontakt med en hund eller katt, men forsiktighet bør tas og hygieneregler observeres. Som for inkubasjonstiden, det vil si perioden hvor symptomene på koronaviral sykdom utvikler seg fullt ut - det er 2-14 dager. Det er imidlertid tilfeller der inkubasjonstiden var så høy som 27 dager. Til sammenligning utvikler symptomene på vanlig influensa vanligvis etter ca. 2 dager.

Infeksjonsperioden

Infeksjon med coronavirus, kan være fra 2-4 uker. Det er derfor viktig å følge karantenereglene. Denne er for tiden 10 dager.Det er også verdt å vite at spredningen av coronavirus er mye raskere enn med patogener som forårsaker andre smittsomme sykdommer, og en pasient kan infisere flere ganger flere mennesker enn med for eksempel influensa. 

Hva er symptomene på SARS-CoV-2 coronavirus infeksjon?

De vanligste symptomene på virusinfeksjon.
Feber
Tørrhoste
Tretthet

Sjeldnere kan det være symptomer som: 

myalgi
Sår hals
Diaré
Hodepine
Abdominal
Kvalme
tap av luktesans og smak (oftest hos unge mennesker),
hudlesjoner på føttene.

I alvorlige tilfeller kan sykdommen senere utvikle komplikasjoner. Alvorlige tegn på infeksjon inkluderer: 

kortpustethet eller pustevansker
Lungebetennelse
akutt respiratorisk distress syndrom
brystsmerter eller tetthet
tap av tale eller motoriske ferdigheter
Sepsis
Septisk sjokk

Alle de ovennevnte symptomene på koronaviral sykdom i ekstreme tilfeller kan forårsake pasientens død. De etterlater også permanente spor i kroppen, som f.eks lungene, hjertet eller hjernen. Effekten av COVID-19 i gjenvinninger kan vedvare i årene som kommer.

Symptomer på coronavirus hos barn.

Tidligere tilfeller av SARS-CoV-2 koronavirusinfeksjon hos barn har vært relativt mildt. Symptomene var lik forkjølelse og inkluderte vanligvis feber, rennende nese og hoste, og gastrointestinale symptomer (oppkast og diaré). Det var også alvorlige komplikasjoner (akutt respiratorisk distress syndrom), men de var relativt få. 

På grunn av det faktum at korona sykdom hos barn har milde symptomer, er det lett å ta feil av vanlig forkjølelse eller influensa. I tillegg til de typiske symptomene for COVID-19, bør foreldre være obs på følgende signaler:

1) motvilje mot å konsumere væsker og redusert hyppighet av vannlating hos et barn

2) Kraftig gråt uten tilsynelatende grunn

3) Feber, som ikke går bort etter inntak av legemidler som reduserer feber

4) uvanlig oppførsel av barnetI mai 2020 påpekte New York-legene også at det er en "barnevariasjon" av COVID-19. De observerte symptomene ligner på giftig sjokksyndrom, og Kawasakis syndrom (en akutt inflammatorisk sykdom som påvirker små og mellomstore blodkar)

Symptomer på coronavirus hos eldre

Spesiell forsiktighet bør tas av eldre, siden det er denne aldersgruppen som er mest utsatt for infeksjon og mulige komplikasjoner etter sykdommen.

Hvorfor er eldre mer utsatt for virusinfeksjoner? Deres immunsystem er naturlig svekket, og kroppen sliter ofte med flere kroniske sykdommer som diabetes, hjertesykdom, eller lungesykdom. Symptomer på coronavirus hos eldre er typiske med at de vanligvis ikke har høy feber. Nyere studier har rapportert at det eneste symptomet på COVID-19 sykdom hos eldre kan være desorientering.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg mistenker SARS-CoV-2 infeksjon?

Hvis du mistenker å være smittet med SARS-CoV-2 coronavirus, må du rapportere til kommunens smitteavdeling eller varsle nærmeste sanitære og eidemiologiske stasjon så snart som mulig, men det viktigste er å holde seg hjemme og følge de rådene du får.

En enkel regel er: Hold avstand, vask hender grundig, bruk håndsprit og gjerne maske.