Artister

Siden er under konstruksjon

Trubadur

Navn og bilde

Inntil 5 linjer presentasjon med link til hjemmeside eller Facebook.

Navn og bilde

Inntil 5 linjer presentasjon med link til hjemmeside eller Facebook.

Navn og bilde

Inntil 5 linjer presentasjon med link til hjemmeside eller Facebook.

Band

Navn og bilde

Inntil 5 linjer presentasjon med link til hjemmeside eller Facebook.

Navn og bilde

Inntil 5 linjer presentasjon med link til hjemmeside eller Facebook.

Navn og bilde

Inntil 5 linjer presentasjon med link til hjemmeside eller Facebook.

Pianoentertainere

Navn og bilde

Inntil 5 linjer presentasjon med link til hjemmeside eller Facebook.

Navn og bilde

Inntil 5 linjer presentasjon med link til hjemmeside eller Facebook.

Navn og bilde

Inntil 5 linjer presentasjon med link til hjemmeside eller Facebook.

DJ`s

Navn og bilde

Inntil 5 linjer presentasjon med link til hjemmeside eller Facebook.

Navn og bilde

Inntil 5 linjer presentasjon med link til hjemmeside eller Facebook.

Lyd/lys/scene

Navn og bilde

Inntil 5 linjer presentasjon med link til hjemmeside eller Facebook.

Navn og bilde

Inntil 5 linjer presentasjon med link til hjemmeside eller Facebook.

Navn og bilde

Inntil 5 linjer presentasjon med link til hjemmeside eller Facebook.

Div. artister

Navn og bilde

Inntil 5 linjer presentasjon med link til hjemmeside eller Facebook.

Navn og bilde

Inntil 5 linjer presentasjon med link til hjemmeside eller Facebook.

Navn og bilde

Inntil 5 linjer presentasjon med link til hjemmeside eller Facebook.

Er dette interessant for deg? Ta kontakt.

E-post:

tormod@lokalinfo.net

Telefonnummer:

(+47) 975 82 788

Følg meg:

sunnhordlandsiden